Kompetanse

Erik Langdalen arkitektkontor har spesiell kompetanse innen utvikling av museumsbygg og boliger, men har bred erfaring innenfor en rekke fagfelt; kulturbygg, interiør- og møbeldesign, program- og virksomhetsanalyse, utstillingsdesign og planlegging. Kontorets partnere driver også undervising og faglitterær virksomhet. Kontoret har kompetanse som dekker alle faser i et byggeprosjekt og har kapasitet til å ta på seg store og komplekse byggeoppgaver. Erik Langdalen arkitektkontor har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 og har de nødvendige system og rutiner for drift og prosjektadministrasjon nedfelt i eget kvalitetssikringssystem.

Kontoret

Erik Langdalen arkitektkontor AS ble sitftet i 2011, med utgangspunkt i LY arkitekter AS og tidligere Eriksson Langdalen arkitekter. Kontoret har 18 års erfaring innen arkitektfaget. Kontoret har tilholdssted i Oslo Sentrum, men tar oppdrag over hele landet.

Styreleder og daglig leder: Erik Fenstad Langdalen
Styremedlemmer: Hege Maria Eriksson og Lars Due-Tønnesen

CV Erik Langdalen (pdf)